Home

Dissimilatie

Dissimilatie: de verbranding van glucose in de

 1. Dissimilatie: de verbranding van glucose Elke levende cel en dus elk levend organisme heeft energie nodig om te kunnen functioneren. De mitochondriën, één van de organellen van de cel , zorgen voor het produceren van energie (ATP) door het verbranden (afbreken) van glucose (maar ook vetten en eiwitten)
 2. der op elkaar lijken. Daarbij is het uiteraard vr [..] Bron: nl.wikipedia.org
 3. Dissimilatie heeft te maken met afbraak: organische stoffen worden weer afgebroken. Hier komt energie bij vrij, die vervolgens weer wordt gebruikt om assimilatieprocessen te laten verlopen. De opbouw van stoffen kost dus energie (assimilatie) en de afbraak van stoffen levert energie op (dissimilatie). De twee belangrijke dissimilatie processen zijn
 4. Dissimilatie betekent letterlijk het afbreken van moleculen. Binnen de biologie kennen we aerobe en anaerobe dissimilatie. Aerobe dissimilatie houdt dissimilatie met zuurstof in en wordt ook wel verbranding genoemd. Anaerobe dissimilatie gebeurt zonder zuurstof. Bij beide vormen komt energie vrij in de vorm van ATP
 5. Dissimilatie kan verwijzen naar: Celademhaling is in de celbiologie en biochemie de afbraak van organische verbindingen. Dissimilatie (taalkunde) is een term in de taalkunde

Verbranding Dissimilatie met zuurstof. Melkzuurgisting Dissimilatie zonder zuurstof, waarbij melkzuur gevormd wordt. Alcoholische gisting Dissimilatie zonder zuurstof, waarbij alcohol wordt gevormd Aerobe dissimilatie (Bron: Wikipedia) Voorwaarden: Om de vrijkomende energie van de aerobe dissimilatie te kunnen gebruiken voor de synthese van ATP, moet de dissimilatie aan een aantal voorwaarden voldoen. De dissimilatie van de brandstof glucose moet geleidelijk gebeuren, zodat de energie in kleine hoeveelheden vrij komt

Dissimilatie • afbraakstofwisseling • (langzame) verbranding energie krijgen • brandstof (glucose) • zuurstof • energie • water • koolstofdioxide in het licht en in het donker bij alle organismen alle organismen hebben energie nodig. Kijk goed naar de verschillen tussen assimilatie en koolstofassimilatie Bij anaerobe dissimilatie is de zuurstofbehoefte van het lichaam groter dan de maximale zuurstofopnamecapaciteit van de longen en het bloed en de maximale transportcapaciteit van het hart en de bloedvaten. Er ontstaat dan zuurstofschuld in het lichaam. In de afbeelding hieronder zie je een curve van een fictieve hardlooptraining dissimilatie - Zelfstandignaamwoord 1. (biologie) stofwisselingsreactie waarbij organisch weefsel wordt afgebroken en energie vrijkomt 2. (taalkunde) verschijnsel dat van twee gelijke, kort op elkaar volgende medeklinkers er één gewijzigd wordt Woordherkomst Naamwoord van handeling van dissimileren met het achtervoegsel -atie..

Dissimilatie. De brandstofstofwisseling =energiestofwisseling =dissimilatie=katabolisme Net zo als mens en dier hebben micro-organismen energie in de vorm van ATP nodig voor: de groei, het maken van nieuw celmateriaal (assimilatie) kost zeer veel energie; het onderhoud van de cel, ook het in standhouden van de cel kost energi Bij dissimilatie worden moleculen afgebroken. Hierbij komt energie vrij in de vorm van ATP. In cellen van organismen worden voortdurend stoffen omgezet in andere stoffen. Dit proces, dat stofwisseling of metabolisme wordt genoemd, bestaat uit de assimilatie en de dissimilatie dissimilatie v stofwisselingsreactie waarbij organisch weefsel wordt afgebroken en energie vrijkomt verschijnsel dat van twee gelijke, kort op elkaar volgende medeklinkers er één gewijzigd wordt; Antoniemen. assimilatie; Gangbaarheid. Het woord dissimilatie staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie

Aerobe dissimilatie is de verbranding van natuurlijke organische moleculen. Vaak wordt er bij de aerobe dissimilatie glucose verbrand. Glucose is een veel gebruikte energiebron in organismen. Bij de aerobe dissimilatie van glucose worden glucosemoleculen volledig afgebroken, waarbij koolstofdioxide- en watermoleculen worden gevormd aerobe dissimilatie van vetten komt namelijk veel meer energie vrij dan bij de aerobe dissimilatie van glycogeen. 3 Carnitine komt zeker voor in de membranen van mitochondriën. Vetzuurmoleculen worden in het cytoplasma geactiveerd en in de mitochondriën gedissimileerd. opdracht 31 1 Hoe groter het gewicht van een dier, des te lager is d Aerobe dissimilatie Bij de aerobe dissimilatie van koolhydraten wordt een drietal deelprocessen onderscheiden: de glycolyse; de citroenzuurcyclus; de oxidatieve fosforylering. In de afbeelding hiernaast is een dierlijke cel schematisch weergegeven. Een aantal plaatsen is met cijfers (1 t/m 9) aangegeven. 2p 2 Assimilatie. [biochemie] - Assimilatie is een term die wordt gebruikt voor een biochemisch proces waarbij een organische verbinding wordt opgebouwd uit eenvoudigere organische componenten en-of uit anorganische stoffen zoals kooldioxide en water. Hiervoor is energie nodig In deze video 'Assimilatie en dissimilatie' behandelen we de volgende vragen:- Hoe werkt assimilatie en dissimilatie?- Wat zijn de verschillende vormen van a..

Dissimilatie N-verbindingen De afbraak van stikstofverbindingen zoals eiwitten, aminozuren en ureum kan een determinatiekenmerk zijn. Dit is mogelijk door de afbraakproducten aanschouwelijk te maken of het verdwijnen of veranderen van het substraat te bekijken.. Afbraak aminozuu De dissimilatie van glucose Glucose(C3H4O6) is de belangrijkste brandstof voor het menselijk lichaam. Om energie uit de glucose te halen, moet eerst een heel proces doorlopen worden: de dissimilatie. Hierbij wordt glucose afgebroken tot kooldioxide en water, waarbij energie vrijkomt: C6H 12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Σ Eén puzzelwoord gevonden voor `Dissimilatie` 11 letters. KATABOLISME. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp

Je hebt al geleerd in het vorige filmpje wat stofwisseling en assimilatie is. In dit biologiefilmpje wordt een uitleg gegeven over hoe dissimilatie van koolhydraten, eiwitten en vetten werkt. Ook wordt uitgelegd hoe dit in het grotere geheel van stofwisseling past. Vooral de dissimilatie van koolhydraten is opvallend, omdat dit zowel aeroob als anaeroob Dissimilatie van koolhydraten. [home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] [home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw Samenvatting over Thema 1 Stofwisseling voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 16 november 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo Neem kennis van de definitie van 'dissimilatie'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'dissimilatie' in het grote Nederlands corpus Dissimilatie is het tegendeel van assimilatie, dat deel van de stofwisseling (Gasmetabolie) dat alle biochemische processen omvat waarin organisch-chemische bestanddelen van de voeding door oxydatie (verbranding) worden ontleed onder het ontwikkelen van warmte

Betekenis Dissimilatie

Dissimilatie met zuurstof: 1glucose +6 zuurstof 6 waterstof + 2 koolstof +energie (dus aeroob) Dissimilatie zonder zuurstof: 1glucose 2koolstof + Energie + ethanol. (dus anaeroob) Alle O2 die opgenomen wordt is nodig bij de dissimilatie. Alles wat de plant maakt geeft hij af De aërobe dissimilatie van glucose bestaat uit drie stappen: Glycolyse (in cytoplasma) De afbraak van één C 6 molecuul in twee C 3 moleculen. Er ontstaat ATP en NADH 2 . Citroenzuurcyclus (in mitochondriën) Decarboxylering vindt plaats. Er ontstaat NADH 2, FADH 2 en GTP. Er ontstaan CO 2-moleculen. Oxidatieve fosforylering (ook wel. Dissimilatie. Dissimilatie is het tegendeel van assimilatie, dat deel van de stofwisseling (Gasmetabolie) dat alle biochemische processen omvat waarin organisch-chemische bestanddelen van de voeding door oxydatie (verbranding) worden ontleed onder het ontwikkelen van warmte

5v Dissimilatie - YouTube

Dissimilatie kan verwijzen naar: Celademhaling is in de celbiologie en biochemie de afbraak van organische verbindingen. Dissimilatie (taalkunde) is een term in de taalkunde. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met. Dissimilatie Een overzicht van de aerobe en anaerobe dissimilatie, de glycolyse, decarboxylering, citroenzuurcyclus, oxidatieve fosforylering en de fermentatie-gisting

dissimilatie. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of dissimilatie bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen.. bij andere sites Dissimilatie is de afbraak van grote moleculen naar kleinere dus organische moleculen worden weer anorganisch. Dissimilatie is afbraak is anorganische moleculen uit organische. Het doel van dissimilatie is het vrijmaken van energie. De energie die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor andere (stofwisselings)processen Dissimilatie Planten en dieren scheiden echter ook weer stikstofverbindingen uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van urine en uitwerpselen, maar ook wanneer een (deel van een) organisme (af)sterft. Deze stoffen komen op en in de grond terecht,. Aerobe dissimilatie Een ander woord voor verbranding is dissimilatie. Je kunt onderscheid maken tussen aerobe en anaerobe dissimilatie, wat staat voor verbranding met zuurstof dan wel zonder zuurstof.Aerobe dissimilatie komt het meest voor, en gebeurt zowel bij planten als dieren.De reactie is het tegenovergestelde van de fotosynthese.Glucose en zuurstof worden verbruikt en water.

Dissimilatie: verbranding, omzetten van energierijke grote moleculen tot kleine moleculen. De energie die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor andere doeleinden Het verschijnsel dissimilatie komt met name veel voor bij twee dezelfde liquidae in een woord, waarvan er [] dan één minder lateraal wordt, dat wil zeggen verandert in een tremulant ofwel r-achtige klank Het opbouwen van stoffen noemen we assimilatie. Het afbreken van stoffen noemen we dissimilatie. Bij assimilatie wordt uit meerdere kleine moleculen een groter molecuul gemaakt. Bij dissimilatie wordt een groot molucuul afgebroken tot minimaal twee kleinere moleculen. Bij dissimilatiereacties komt energie vrij Binas 6e havo/vwo informatieboek (Paperback). Zesde herziene en verbeterde druk van het Binas-informatieboek voor leerlingen die onderwijs volgen in een.. Aerobe dissimilatie. Een ander woord voor verbranding is dissimilatie. Je kunt onderscheid maken tussen aerobe en anaerobe dissimilatie, wat staat voor verbranding met zuurstof dan wel zonder zuurstof.Aerobe dissimilatie komt het meest voor, en gebeurt zowel bij planten als dieren.De reactie is het tegenovergestelde van de fotosynthese.Glucose en.

Hoe Werken Assimilatie en Dissimilatie? (Biologie Uitleg

Online vertaalwoordenboek. EN:dissimilatie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Hittestress Bij veel plantensoorten hebben hoge temperaturen een remmende invloed op de intensiteit van stofwisselingsprocessen. In een experiment is bij twee plantensoorten, Atriplex sabulosa en Tidestromia oblongifolia, de invloed van de temperatuur op de intensiteit van fotosynthese en dissimilatie onderzocht.Intacte bladeren aan de plant werden 15 minuten blootgesteld aan een bepaalde hoge. dissimilatie [het ongelijk maken (in taalkunde)] {1886} < frans dissimilation, van latijn dissimilis [ongelijk aan, verschillend], van dis-[uiteen, on-] + similis [gelijk]. Dateringen of neologismen N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen , Amsterda tip: Voor het maken van de onderstaande vragen is enige kennis van assimilatie en dissimilatie noodzakelijk. link: organische moleculen, assimilatie en dissimilatie (video - youtube) open in een nieuw venster: organische moleculen, assimilatie en dissimilatie

Dissimilatie: aerobe en anaerobe verbranding - Mr

De betekenis van dissimilatie vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van dissimilatie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken dissimilatie translation in Dutch-English dictionary. en But to just see how it fits together is that the process of cellular respiration, it does produce energy directly Dissimilatie is in de taalkunde het verschijnsel dat bepaalde overeenkomstige taalklanken binnen een woord zodanige veranderingen ondergaan dat zij minder op elkaar lijken. Daarbij is het uiteraard vrijwel altijd slechts een van beide klanken die verandert. Dissimilatie is het tegengestelde van assimilatie, waarbij taalelementen zich juist aan elkaar aanpassen Lichamelijke inspanning en verbranding Bij elke lichamelijke inspanning, bij alles wat we doen, zoals ademhalen, lopen, fietsen of denken, is energie nodig

Cognitieve ontwikkeling - Piaget Ieder kind doet ontdekkingen door actief met de omgeving om te gaan: voorwerpen pakken, in de mond stoppen, bekijken, tegen elkaar slaan Dissimilatie van glucose - examenstof biologie VWO 32:26. Dissimilatie van glucose - examenstof biologie VWO. Biologie vwo 6 Uitlegvideo 125 9.6. Samen ben je slimmer. Het Scholieren.com Videoplatform helpt jou met je huiswerk, door handige uitlegvideo's te verzamelen op één plek Adrenaline: functie, werking en bijwerkingen als medicijn Adrenaline is een hormoon (signaalstof die door cellen in het lichaam geproduceerd wordt) en een neurotransmitter (een chemische stof die fungeert als overbrenger van een zenuwprikkel) dat in de bijnier en in sommige zenuwcellen wordt geproduceerd en dat in stressvolle of gevaarlijke situaties op het lichaam inwerkt om het voor te. Dissimilatie - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Dissimilatie gebeurt door middel van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Dissimilatie kan op twee manieren gebeuren: aeroob en anaeroob. Bij de eerstgenoemde manier is er sprake van organismen die zuurstof nodig hebben; bij deze vorm van dissimilatie komt ook weer CO2 vrij, dat in de atmosfeer terecht komt

moet zowel de assimilatie als dissimilatie van. koolhydraten, eiwitten en vetten kunnen. beschrijven. moet kunnen omschrijven wat basaal. metabolisme is en de factoren kunnen noemen. die hierop van invloed zijn. moet de kringlopen van koolstof en stikstof. kunnen beschrijven. Doelstellingen ant. dissimilatie [1] Fonische assimilatie, gelijkmaking van naburige klanken, bv. adsimilatio > assimilatio. Het verschijnsel doet zich voor bij het uitspreken en bij de taalevolutie. Functies: 1) uitspraakgemak (tegenover spellinguitspraak door hypercorrectie↗) 2) slordigheid, bv. hebt u > heppu; schrijven > srijven Soorten: 1) sa.. DISSIMILATIE - TEKST VOOR DE LEERLINGEN CELADEMHALING & GISTING Wij weten dat heel wat processen endergonisch zijn (ze vergen energie). Zo is energie nodig voor: vopbouwreacties vbeweging vtransportsystemen in membranen vvoortplanting De universele energieleverancier is ATP (adenosinetrifosfaat) Aerobe dissimilatie is de verbranding van natuurlijke organische moleculen . For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page fo Dissimilatie is een algemene term in fonetiek en historische taalkunde voor het proces waarbij twee naburige geluiden minder gelijk. Contrast met assimilatie. Volgens Patrick Bye, de term dissimilatie op het veld [van fonologie] in de 19e eeuw van de retorica, waar het in gebruik was geweest om de variatie in beschrijven stijl vereist voor een goede spreken in het openbaar ( The.

Koolhydraat dissimilatie Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier In wort zitten verschillende koolhydraten (suikers, sachariden) waarmee de gist in zijn energie huishouding kan voorzien. Naast de enkelvoudige suikers (glucose en fructose) zitten ook de 2-voudige suikers. We beperken ons nu voorlopig tot de dissimilatie. In grote lijnen zijn er twee typen dissimilatie te onderscheiden: de dissimilatie die verloopt in de aanwezigheid van zuurstof (verbranding) en de dissimilatie die verloopt in de afwezigheid van zuurstof. De aanwezigheid van zuurstof is dus geen voorwaarde voor dissimilatie Eiwit dissimilatie Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Voor het aanmaken van eiwitten en enzymen, heeft gist stikstof nodig.In onderstaande afbeelding is te zien hoe de stikstof samenstelling van een 12 °P wort er ongeveer uitziet Home Biologie Lesmateriaal Aërobe dissimilatie van Glucose. Aërobe dissimilatie van glucose. Door het invullen van onderstaand schema krijg je inzicht in de aërobe dissimilatie van glucose. Hulpmiddelen voor het invullen kunnen zijn: je biologiemethode, de BiNAS / Biodata, internetsites, etc Dissimilatie Anaeroob Drs. R. de Mooij Dissimilatie anaeroob Anaerobe dissimilatie = Fermentatie Alcoholische gisting Alleen m.b.v. gisten onder zuurstofloze omstandigheden Melkzuurgisting - Melkzuurbacteriën - In spieren bij inspanning Rotting Alcoholische gisting Glycolyse wordt doorlopen Pyrodruivenzuur wordt omgezet in ethanal Ethanal dient als H-acceptor Hierbij ontstaat ethanol Energie.

Dissimilatie - Wikipedi

Assimilatie en dissimilatie. Assimilatie = het opbouwen van grote moleculen uit kleinere moleculen: - Fotosynthese: opbouwen van glucose vanuit anorganische moleculen onder invloed van zonlicht dit kunnen alleen in cellen met chloroplasten. Fotosynthese gaat in 2 stappen: Lichtreactie Eerste vastlegging van energie in ATP, onder invloed van zonlich Controleer 'dissimilatie' vertalingen naar het Portugees. Kijk door voorbeelden van dissimilatie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Dissimilatie Drs. R. de Mooij Dissimilatie glucose (aeroob) 4 stappen in de aerobe dissimilatie van glucose Glycolyse in Cytoplasma Decarboxylering in Mitochondrion Citroenzuurcyclus in Mitochondrion Ademhalingsketen (oxidatieve fosforylering) in Mitochondrion Dissimilatie glycolyse Om de glycolyse op te starten is er energie nodig (2ATP) Uiteindelijk ontstaat er: 2 Pyrodruivenzuur 2 (NADH. Dissimilatie is in de taalkunde het verschijnsel dat bepaalde overeenkomstige taalklanken binnen een woord zodanige veranderingen ondergaan dat zij minder op elkaar lijken. 7 relaties De dissimilatie van glucose kan aëroob (met zuurstof) of anaëroob (zonder zuurstof). Bij aërobe dissimilatie worden glucosemoleculen helemaal afgebroken, er worden koolstofdioxide en watermoleculen gevormd. Voor het grootste gedeelte vindt de aërobe dissimilatie van glucose plaats in mitochondriën

Dissimilatie (taalkunde) is beschikbaar in 30 andere talen. Terug naar Dissimilatie (taalkunde). Talen. aragonés; asturianu; Bahasa Indonesia; brezhone Digistudies is hét videoplatform voor bovenbouw/examenleerlingen vmbo-tl, havo en vwo. Met meer dan 800 video's bestrijken we alle toets- en examenonderwerpen. Elke video bevat ook begrippenlijsten en oude examenopgaven. Al meer dan 6000 leerlingen leren met onze video's Rijmwoordenboek DISSIMILATIE 2511 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op DISSIMILATIE. Wat rijmt er op DISSIMILATIE Aerobe en anaerobe training zijn termen die je vaak in de duursport hoort. Alles heeft te maken met intensiteit, hartslag, verzuring, conditie en diverse trainingsdoelen. Maar wat is wat? Lees hier de uitleg en bepaal zelf welk type training jij nodig hebt

PPT - Dissimilatie PowerPoint Presentation - ID:5993296

Dissimilatie 61 • Aerobe dissimilatie van glucose: Vier opeenvolgende reactieketens 1. Glycolyse 2. Vorming van acetylco-enzym A 3. Citroenzuurcyclus 4. Oxidatieve fosforylering 62 Binas 68A A Glycolyse Vorming Acetyl-CoA Citroenzuurcyclus (Krebcyclus) Ademhalingsketen. We kennen allemaal het verschijnsel dat planten die goed in het licht staan, zoveel zuurstof produceren dat er allemaal belletjes aan de planten verschijnen en er zelfs bellen rechtstreeks uit de bladeren lijken te ontsnappen

Verbranding in planten (eenvoudige uitleg) - YouTubeEnergie, chemische

Dissimilatie - Lesmateriaal - Wikiwij

Bioplek.org vele animaties over fotosynthese en dissimilatie Video: De lichtreactie en de donkerreactie (schooltv) Video: Dissimilatie (schooltv) Video: Enzymen (schooltv) Quiz: Enzymen - geef zo snel mogelijk het goede antwoord; Quiz: Organisch of anorganisc Pakketten Biologie - 1 dissimilatie - Rebeccaaa woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Dissimilatie. Planten en dieren scheiden ook stikstofverbindingen uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van urine en uitwerpselen, maar ook wanneer een organisme sterft. Deze stikstofverbindingen komen vervolgens in de grond terecht,. Dissimilatie is de afbraak van complexe moleculen (bijvoorbeeld suikers) tot simpelere moleculen O2, H2O, alcohol, waarbij energie vrij komt

dissimilatie. Celademhaling of dissimilatie is het proces waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, door oxidatie van koolstofverbindingen in de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering uit ADP ATP wordt gegenereerd, onder verbruik van zuurstof ( Gevonden op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Celademhalin Fusion; Coarticulation; Palatalization; Velarization; Labialization; Final devoicing; Metaphony (vowel harmony, umlaut); Consonant harmon De dissimilatie van glucose Glucose(C3H4O6) is de belangrijkste brandstof voor het menselijk lichaam. Om energie uit de glucose te halen, moet eerst Metabolisme en voeding: glucose Elk biochemisch, celbiologisch en fysiologisch proces wordt nauwkeurig gereguleerd, waardoor aanpassingen aan gewijzigd Drs. Jose Hermanussen. Jose Hermanussen heeft ruim 18 jaar ervaring in het beleids- en praktijkgericht onderwijsonderzoek. Haar methodologische expertise is breed en omvat zowel de uitvoering van casestudies en surveyonderzoek als proces-, effect- en verklarende evaluaties

Dissimilatie, energie, spieren / Menselijk lichaam

Melkzuur

Het anaeroob lactische energiesysteem zorgt voor de energie bij inspanningen die grofweg tussen de 20s en 2m duren. In dit systeem is geen zuurstof, maar daardoor ontstaat wel lactaat. Een snelle ophoping van lactaat - zonder dat dit efficiënt wordt verwijderd zorgt voor vermoeidheid en verzuring De woordverbanden van 'dissimilatie' grafisch weergegeven Het belangrijkste verschil tussen assimilatie en accommodatie is dat assimilatie als een geleidelijk proces wordt beschouwd, terwijl accommodatie een plotselinge verandering is De dissimilatie van glucose vindt in een groot aantal stappen plaats. Deze stappen zijn onder te verdelen in vier processen. Al deze processen spelen zich af binnen de cellen van organismen. Als eerste vindt de glycolyse plaats. Hierbij wordt een glucosemolecuul anaeroob in twee delen gesplitst

Aerobe dissimilatie en anaerobe dissimilatie

Geavanceerd zoeken: Google aangeboden in: English Advertentieprogramma's Alles over Google Google.com in Englis Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie De officiële website van het College voor Toetsen en Examens voor de centrale examens in het voortgezet onderwij

Wat is de betekenis van dissimilatie - Ensi

Anaerobe dissimilatie = reeks chemische afbraakprocessen, waarbij geen zuurstof verbruikt wordt. Bij anaërobe dissimilatie worden glucosemoleculen niet helemaal afgebroken. Ze worden in de cytosol tijdens de glycolyse omgezet in pyrodruivenzuur (pyruvaat) en dan verder in ethanol (alcoholische gisting) of in melkzuur (melkzuurgisting) De anaerobe dissimilatie (= dissimilatie in afwezigheid van zuurstof) gaat snel, maar is niet efficiënt: één molecuul glucose levert slechts 5% van de energie die via aerobe dissimilatie vrijkomt. Daarnaast ontstaat er melkzuur (verzuring)

5havo - Stofwisseling - Biologie van Meneer SpoorAchtergrondinformatie over GISTCELLENAutonoom zenuwstelsel

Dissimilatie ademhaling en gisting - Microbiologi

Immuunsysteem / Onderwerpen | cscbiologieSnelle en langzame koolstofkringloop

In deze video gaat Thimo Jansen (biologiedocent VWO op de Werkplaats te Bilthoven) uitgebreid in op de dissimilatie van glucose. VWO-6 niveau. Aan bod komen de glycolyse, de decarboxylering, de citroenzuurcyclus en de oxydatieve fosforylering / electronentransportketen. Na het kijken van deze video zou je moeten kunnen verklaren hoe de dissimilatie van glucose tussen de 36 en 38 ATP oplevert Dissimilate definition, to modify by dissimilation. See more Bekijk deze video om alles te leren over assimilatie en dissimilatie. Onderwerpen: glucose, glycolyse, citroenzuurcyclus, oxidatieve fosforylering en meer. dissimilatie Kunstbus - 1. in de celbiologie en biochemie de afbraak van organische verbindingen. 2. een term in de taalkunde.... dissimilatie Aerobe dissimilatie en Adenosinetrifosfaat · Bekijk meer » Aeroob. thumb Een organisme is aeroob wanneer het alleen in een zuurstofrijk milieu kan gedijen, omdat het zuurstof gebruikt ten behoeve van zijn metabolisme. Nieuw!!: Aerobe dissimilatie en Aeroob · Bekijk meer » Anaerobe dissimilatie Celademhaling of aerobe dissimilatie is de biochemische reactie waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, ATP wordt gegenereerd. Dit geschiedt door de biologische 'verbranding' van kleine biomoleculen, met name glucose.De eerste, inleidende, stap is de glycolyse, de splitsing van een glucosemolecuul in twee nog kleinere moleculen.Deze organische moleculen ondergaan vervolgens.

 • Zoete koekjes worden niet gebakken.
 • Bob Ross net worth.
 • Breien voor goed doel 2021.
 • Betrouwbare horloge sites.
 • Wiskunde B dag jongleren.
 • Stacaravan huren Nederland.
 • Zwitserland T Mobile.
 • Bulb stand Nikon D5300.
 • Landseer fokker.
 • Emoties toelaten.
 • Halogeen spot 12V GU10.
 • Peppa Pig verjaardag kleurplaat.
 • Bearbrick store.
 • Mattheüs 4 Statenvertaling.
 • Puppy kiezen wisselen.
 • Koch Industries Belgium.
 • Doorzichtig kaftpapier.
 • Witte jade ring.
 • Slof synoniem.
 • Midalgan nekpijn.
 • Rolluik GAMMA.
 • Lange gele regenjas dames.
 • Valknut betekenis.
 • Bohemian Rhapsody tekst.
 • Glasvezel Ziggo of KPN.
 • Schouw afwerken.
 • Verwaarloosde oorontsteking.
 • Adobe Photoshop learning.
 • Cortisone hond bijwerkingen.
 • Prednison kat afbouwen.
 • Subaru BRZ engine code.
 • Documentaire Queen of Versailles.
 • Lancer test fysio.
 • Fysieke belasting cursus.
 • Kreeftenstaart recept.
 • Chimaera mensen.
 • Reismaatje Europa.
 • Dimeticon luizen.
 • Munchmuseum.
 • Vos fietsen Oosterhout.
 • Hoeveel watt verbruikt een inductiekookplaat.