Home

Bestuur topvrouwen

Voor Topvrouwen. Heeft u bestuurlijke ervaring of uitgebreide ervaring op het gebied van senior management? Voor opdrachtgevers. Op zoek naar vrouwelijke leden voor de raad voor bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht? Actualiteiten & recente benoemingen. 01 juli 2016 Anne start per 1 februari 2021 en vormt dan samen met de huidige bestuurder Marien de Langen het bestuur van Stadgenoot. Joumana El Zein Khoury De benoeming kwam tot stand door bemiddeling van Colourful People Sterker nog, eind 2019 had van de grote bedrijven in ons land twee derde geen enkele vrouw in het bestuur, blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 Per 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Bedrijven moeten dus nu al voldoen aan de wet. Lukt dat een organisatie (nog) niet, dan zal in het jaarverslag daarover moeten worden gerapporteerd. Wanneer niet wordt voldaan aan de 30% bepaling in de wet, dan dient de vennootschap in haar jaarverslag uiteen te zetten Sinds de invoering in 2013 steeg het aantal vrouwen in raden van bestuur van 7,4% naar 12,4%, en in raden van commissarissen van 9,8% naar 20,4%. Bekijk ook: 'Quotum topvrouwen komt er alsnog

De database Topvrouwen.nl bevat profielen van ervaren en getalenteerde topvrouwen, die beschikbaar zijn als kandidaat om commissaris, lid van raad van bestuur of lid raad van toezicht te worden. De kandidaten zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en hebben een ruime bestuurlijke en praktijkervaring in bedrijfsleven en wetenschap De Top-100 Corporate Vrouwen van Management Scope. Op deze pagina bekijkt u de volledige lijst

Ondanks de matige groei van het aantal topvrouwen zijn er ook een aantal duidelijke lichtpunten in het rapport volgens Thijssen. Zo zet bijna de voltallige top 200 van grote vennootschappen inmiddels bewust beleid in om de zetels in besturen en raden van commissarissen evenwichtig te verdelen en heeft ongeveer 30% inmiddels een evenwichtige Raad van Bestuur, waar dat niet zo lang geleden nog. 'Het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en de Raden van Commissarissen (RvC) van grote vennootschappen (ca 5.000) neemt nog steeds toe, maar het tempo blijft traag.' Die conclusie valt te trekken uit de nieuwe Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring

Boardroom Empowerment Topvrouwen

Schrijf je in op Topvrouwen.net (database voor 'aankomende' aangeslotenen) raad van bestuur of raad van commissarissen en op specialistische bureaus als www.womancapital.nl bijvoorbeeld; Weet hoe je jezelf moet presenteren tegenover een raad van toezicht. Weet wat je komt brengen, wat je specialisme is, je kennis. Oftewel leer Pitchen. Begin klein Dubbelinterview met topvrouwen Nancy McKinstry en Herna Geen standaard springplank voor het leiden van een van de belangrijkste banken of het besturen van een airline en luchthaven. Maar. Bedrijvenmonitor Topvrouwen En 90 procent van de bedrijven heeft nog altijd geen bedrijfstop die bestaat uit 30 procent vrouwen. Je had gehoopt dat meer bedrijven het hadden opgepakt

Een quotum is volgens de Bedrijvenmonitor Topvrouwen de enige oplossing. Dat is de conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, meldt NOS . De Commissie Monitoring rapporteert jaarlijks aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vooruitgang op vrouwen-in-de-topgebied De RoundTable 4 Topvrouwen is het professionele netwerk voor vrouwelijke leiders uit diverse organisaties en met diverse achtergronden die verbinding en inspiratie zoeken. Vrouwelijke bestuursleden (executive en non-executive) kunnen lid worden van ons exclusieve netwerk voor boardleden. Onze missie is meer vrouwen in het bestuur en in de top van. Tips, workshops, adviezen, netwerken, alles wat je nodig hebt voor een goede carrière ontwikkeling. Uitdaging vinden of in de raad van bestuur. Bezoek topvrouwen.net Dat blijkt uit de blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, Zowel het bestuur als de raad van commissarissen moest voor minimaal 30% uit vrouwen en 30% uit mannen bestaan

Benoemingen Topvrouwen

Het streefcijfer van dertig procent vrouwen in besturen en raden van commissarissen is bij lange na niet gehaald. Wat nu? Driehonderd vrouwen bogen zich over die vraag tijdens het jaarevent van database Topvrouwen.nl. Minister Jet Bussemaker: 'Bedrijven krijgen nog één kans. Steun voor Duitse topvrouwen. Vrouwenquotum Duitsland neemt nieuwe stappen om meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen. Dertig ervan hebben nu geen enkele vrouw in hun bestuur Het bestuur..vrouwen aan de Top.. hoe kom je daar? Je bent net van school, zit in je mid-career of werkt op management/directie niveau. Wanneer je dan de social media benadert met zoektocht vragen als: hoe kom ik in de raad van de bestuur of tips om in de raad van bestuur te komen je bijna 0 op je rekest kunt verwachten

Nog steeds veel te weinig vrouwen in de top RTL Nieuw

De voorgedragen topvrouwen worden hierover geïnformeerd en verzocht een uitgebreid persoonlijk nominatieformulier in te vullen. Ter voorbereiding van het werk van de jury wordt door de selectiecommissie, bestaande uit het bestuur van de stichting, aangedragen topvrouwen geordend en globaal getoetst aan de gestelde criteria Topvrouwen (41) Emancipatie (17) Politiek (15) Arbeidsmarkt (13) Economie (12) podcast (10) Bedrijven (9) Ondernemen (8) Vrouwen (8) raad van bestuur (6) Na drie dagen rellen is het de kunst het. Het aantal topvrouwen in Nederland neemt af Het percentage vrouwen in raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is in 2016 gedaald naar 7,1 procent. In 2015 was het nog 7,8 procent, aldus de Female Board Index van de TIAS School for Business and Society

Hogere waardering voor vrouwelijke leidinggevende

Wet bestuur en toezicht Topvrouwen

Het aandeel vrouwen in de top van de bedrijven stijgt maar mondjesmaat, blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen. Er zijn zorgen over de aanwas van vrouwen in de laag onder de top, die neemt af Gemiddeld bestond 12,4% van de besturen en 20,4% van de raden van commissarissen uit vrouwen. Dit aandeel stijgt al een aantal jaar, maar te weinig en langzaam, blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) Marguerite Soeteman-Reijnen is de nieuwe voorzitter van Topvrouwen.nl, een databank en netwerkorganisatie die hooggekwalificeerde vrouwen zichtbaar.. Dit is de zesde en laatste editie Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring. Sinds 2013 monitoren we de voortgang van het wettelijk streefcijfer voor evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur (rvb) en raden van commissarissen (rvc) Het Bestuur Topvrouwen Rotterdam Drechtsteden bestaat uit vijf topvrouwen, ondersteund door Kees van 't Zelfde (publiciteit en organisatie) en Hans Klaasse (secretariaat en organisatie) die als toegevoegde leden deel uitmaken van de jury. Members en lezers van Port of BUSINESS kunnen in een later stadium hun stem uitbrengen

'Zonder wet groeit aantal topvrouwen niet' Carrière

 1. Het Bestuur Topvrouwen Rotterdam Drechtsteden bestaat uit vijf topvrouwen. Naast Chantal Roest vormen Barbara Keuzenkamp, Nathalie van Huet, Caroline Nagtegaal en Catharina Bieringa het bestuur, ondersteund door Kees van 't Zelfde (publiciteit en organisatie)
 2. Aantal topvrouwen groeit, maar tempo blijft traag. 28/01 22:45 - Aantal topvrouwen groeit, maar tempo blijft traag 29-01-2021'Het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en de Raden van Commissarissen (RvC) van grote vennootschappen (ca 5.000) neemt nog steeds toe, maar het tempo blijft traag.
 3. isters beheren miljardenportefeuilles, ambassadeurs bezetten cruciale posten, hogescholen, die weliswaar niet in de Raad van Bestuur van Unilever zit, maar wel de baas is van Unilever-Benelux waar het concern 1,5 miljard euro per jaar omzet
 4. Topvrouwen delen hun kennis lees tips, bekijk video's of doe een workshop bij één van deze topvrouwen
 5. In de wet staat een streefcijfer van 30 procent vrouwen in topfuncties in 2020. Vanaf 1 januari voldoen zes bedrijven aan dat percentage vrouwen in de raad van bestuur én de raad van commissarissen
 6. Minister Van Engelshoven biedt de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019 aan van de commissie Monitoring. De monitor brengt in kaart hoe het is gesteld met de aanwezigheid van vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van grote bedrijven. De commissie concludeert dat het hanteren van streefcijfers te vrijblijvend is en dat een quotum zou moeten worden ingesteld

Video: Kandidaten Topvrouwen

Stellingen voorgelegd aan vrouwen in bestuursfuncties,12 rolmodellen in de bouw en infrasector. Over vrouwen met een carrière. Een verhaal van een topvrouwen. Tips om je ambitie te volgen en een hoge functie te bekleden Volgens hem is voor bestuurdersbenoemingen vooral de subtop van bedrijven relevant, want dat is de kweekvijver voor de raad van bestuur. Database. De komende jaren wil De Boer 'flink meters' maken hiermee. Onder meer via de Stichting Topvrouwen, die een database beheert met zo'n 1.500 vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen 2020 - Management Scop

 1. Stichting Topvrouwen luidt gong voor meer vrouwen in de boardroom Met een vernieuwde en nog steeds groeiende database aan board-ready topvrouwen gaan Bestuur en kwartiermakers van Topvrouwen.nl de uitdaging aan om meer vrouwen aan de top te bereiken. Marry de Gaay Fortman, Bestuursvoorzitter Stichting Topvrouwen, luidt de gong
 2. Bij Trenzar hebben ze het Personal Branding Plan - waarover elders meer - doorlopen. Daarom zijn ze klaar om toe te treden tot uw directie of raad van bestuur. Trenzar kent deze topvrouwen door en door. Hun mogelijkheden, vaardigheden en persoonlijke situatie. Trenzar brengt uw vraag naar topvrouwen en hun aanbod bij elkaar. Dat is onze missie
 3. Over topvrouwen en besturen met lef. Zo werden de resultaten van 144 digitaal stemmende afgevaardigden snel zichtbaar. Enkele onvolkomenheden in de verwerking werden in dank aanvaard door Lotta, vicepresident van het bestuur en moderator van dit project
 4. Holwerda: In de gesprekken met deze 234 topvrouwen uit heel Nederland wordt elke keer weer benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is om het vrouwelijk perspectief in het Nederlands bestuur echt een verschil te laten maken, door: De zichtbaarheid van vrouwelijke leiders in Nederland fors te vergroten
 5. De Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 toont een stijging van het aandeel vrouwen in rvb van 10,7% in 2016 naar 11,7% in 2017 en in de rvc van 15,0% naar 16,2%. Dit betreft bijna 4800 grote naamloze en besloten vennootschappen die onder de werking van de Wet bestuur en toezicht (Wbt) vallen
 6. Het event Diversiteit in organisaties en de Award Topvrouwen 2020 Rotterdam-Drechtsteden van 25 maart aaanstaande wordt verplaatst naar maandag 15 juni 2020. Uw aanmelding blijft geldig en we kijken met elkaar uit naar een spraakmakende en succesvolle bijeenkomst

Meer topvrouwen erbij, maar groei blijft traag MKB-Nederlan

Het CDAV zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland en wereldwijd door actief een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het politieke beleid en de participatie van vrouwen in de politiek en daarbuiten te bevorderen Topvrouwen Sinds 2013 geldt een wettelijk streefcijfer van 30 procent voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. In de praktijk zijn er weinig bedrijven die dat halen

Bedrijvenmonitor Topvrouwen: huidige wetgeving voor meer

 1. Na de Tweede Kamer is nu de Eerste Kamer aan zet. Vervolgens zal het kabinet de Wet bestuur en toezicht moeten aanpassen. De verwachting is dat het verplichte vrouwenquotum per 1 januari 2021 gaat gelden. Dit vrouwenquotum geldt alleen voor de Raad van Commissarissen, en niet voor de Raad van Bestuur
 2. Het streven is een aandeel van 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen van grote bedrijven in 2019. Maar dat gaan we bij lange na niet halen met die 11,7 procent in de raden van bestuur en 16,2 procent in de raden van commissarissen. Als dát de cijfers zijn in 2017 dan moet er in 2018 verschrikkelijk veel veranderen
 3. der vrouwen in het bestuur dan bedrijven die meer in de publiciteit komen

Topvrouw van het jaar Limburg. De verkiezing is een eerbetoon aan topvrouwen in Limburg die een waardevolle en opvallende bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, gemeenschap, overheid of wetenschap. Daarna werd ze voor het bestuur gevraagd dat jaarlijks deze verkiezing organiseert Project en database topvrouwen. Met het project Topvrouwen.nl wil VNO-NCW deze versnelling realiseren. Centraal hierin staat de database met ruim 1.600 nieuwe topvrouwen. Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is niet alleen een maatschappelijk maar ook een bedrijfseconomisch belang Sinds 2017 is de Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur van kracht voor grote Nederlandse bedrijven. Een minimum zetelverdeling van 30% is daarbij de doelstelling. Het Maritiem Museum heeft met de komst van drie extra topvrouwen momenteel vier vrouwen en drie mannen in de Raad van Toezicht en overstijgt daarmee het streefcijfer

Kom tot de raad van bestuur - Topvrouwen

'Het is om te huilen.' Met deze woorden nam minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 in ontvangst. In deze nieuwe Bedrijvenmonitor staan de cijfers over het aandeel vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen van grote bedrijven. Het percentage vrouwen blijft verontrustend laag: slechts 11,7% van de leden van raden van bestuur is een. Zij worden gewezen op de vele topvrouwen die beschikbaar zijn en die zij via de databank Topvrouwen kunnen (laten) benaderen. Ook zijn we in gesprek gegaan met bedrijven met een raad van bestuur en raad van commissarissen die uit alleen mannen bestaan. De Stichting Topvrouwen Luister live. Nieuwsradio. Nieuw Topvrouwen.nl heeft namelijk een duidelijke missie: de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen versnellen. Van de database met meer dan 1.550 ambitieuze board ready-vrouwen belanden er velen op longlists en uiteindelijk in de boardroom 'Wettelijk streefcijfer voor topvrouwen laatste kans voor bedrijven' neemt het aantal vrouwen in raden en besturen niet snel genoeg toe. Dat percentage groeit met ongeveer 1 procent per jaar

Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur ziekenhuis

Waarom telt Letland zoveel topvrouwen? 'Het was geen optie

Wat schoolleiders kunnen leren van topvrouwen (en andersom) In een coachingsprogramma kijken schoolleiders en topvrouwen uit het bedrijfsleven wat ze van elkaar kunnen leren. 'Niets is zo verhelderend als de blik van de buitenstaander.' Rik Kuiper 5 oktober 2020, 21:2 Topvrouwen.nl bevat profielen van ervaren en getalen-teerde topvrouwen die in aanmerking komen voor een positie als lid van een raad van bestuur en/of raad van commissarissen. Zij zijn aangedragen door ervaren commissarissen. Via Topvrouwen.nl kunnen bedrijven, organisaties en bureaus met vacatures voor toppositie Bestuur. Patricia Becker en Aafke Osse vormen sinds 2015 het bestuur, nadat Sisinbiz in 2011 is opgericht door 5 founding sisters: (2010), een netwerkorganisatie waarin ze als executive en businesscoach over de hele wereld topvrouwen met hun carrièrevragen èn hun bedrijven begeleidt De stijging van het aantal topvrouwen bij de rijksoverheid is gestopt. 26 procent van de topmanagers is vrouw, hetzelfde aantal als drie jaar geleden. 37978 Twitter of 60715 LinkedIn Aanvankelijk steeg het aantal vrouwen aan de top van het openbaar bestuur, maar die opmars is na 2009 gestagneerd

Bekijk het Metatags.nl Gratis SEO Rapport voor topvrouwen.nl; met aanbevelingen en analyses om je bezoekersverkeer en rankings te verbeteren voor Topvrouwen 7 PE punten. Speciaal voor vrouwen in hoge functies die zich bewust zijn van hun topsport en het beste uit zichzelf willen halen! Doelgroep. intervisie en advies van bestuur, toezicht, directie en management. Na haar studie arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht werkte ze eerst bij de gemeente.

'Wet voor meer vrouwen in de bedrijfstop had beperkt

 1. Het bestuur van Topvrouw Limburg bestaat uit de volgende personen: Shirley van Ool. Publicatie datum: 01-Jan-197
 2. Bekijk het profiel van Janneke Hermes op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Janneke heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Janneke en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
 3. Nieuws Topvrouwen Eindelijk wat meer vrouwen aan de top, met veelbesproken vrouwenquotum op komst Na jarenlang tergend trage stijgingen, en soms zelfs een teruggang, neemt het aantal vrouwen in de top van het beursgenoteerde bedrijven eindelijk serieus toe

Vrouwen in het bestuur voor een beter milieu. Een recent onderzoek (waarin 1900 case studies werden onderzocht) dat is uitgevoerd in Australië laat zien dat bedrijven met meer vrouwen in topfuncties zich vaker houden aan de milieuwetgeving en zich bewuster zijn van het beschermen van het milieu.. Meer compassie. Ook hebben mannen en vrouwen andere ethische standaarden Topvrouw waterschap Hollandse Delta neemt ontslag, niet eens met koers bestuur. Dijkgraaf Ingrid de Bondt heeft gisteren ontslag genomen bij waterschap Hollandse Delta

NieuwNieuws: Bedrijvenmonitor Topvrouwen: We hebben een

Daarnaast moet zij een inspirerend voorbeeld zijn voor andere topvrouwen en voldoen aan een aantal financiële criteria. Het bestuur van de stichting ziet de verkiezing als eerbetoon aan topvrouwen in Limburg die een waardevolle en opvallende bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, de gemeenschap, de overheid of de wetenschap TILBURG (ANP) - Het aantal vrouwen in de besturen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is dit jaar weer iets gestegen, nadat er in de voorgaande drie jaar sprake was van een daling. Uit de. De verkiezing van de Topvrouw 2020 is anders dan je van ons gewend bent: De jury, onder voorzitterschap van Jet Bussemaker, kiest deze keer een vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld in de afgelopen periode toen het coronavirus over ons land raasde Dit is de zesde en laatste editie Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring. Sinds 2013 monitoren we de voortgang van het wettelijk streefcijfer voor evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur (rvb) en raden van commissarissen (rvc) Bedrijven die minder dan 30% vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben; Een aantal redenen die bedrijven in hun jaarverslagen geven voor het gebrek aan vrouwen zijn verzameld in de Topvrouwen bingo. Lees hier de Benchmark topvrouwen in de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht. Lees.

RoundTable voor Topvrouwen - Het exclusieve netwerk voor

60 bedrijven minder dan 30% vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben; Een aantal redenen die bedrijven in hun jaarverslagen geven voor het gebrek aan vrouwen zijn verzameld in de Topvrouwen bingo. De benchmark en de topvrouwen bingo werden op 8 maart 2019 gelanceerd Van de 200 grootste Nederlandse bedrijven voldoen er slechts 13 aan de eis van 30 procent topvrouwen. Wij vroegen bedrijven met geen of te weinig vrouwen in de top om een reactie Het percentage vrouwen binnen besturen en raden van commissarissen stijgt langzaam, maar het streefcijfer van dertig procent is nog ver weg. Dat blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. Emancipatieminister Ingrid van Engelshoven noemt de resultaten 'om te huilen' Topvrouwen staan nog steeds op eenzame hoogte. De raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse beursfondsen tellen slechts 5,9 procent vrouwen en niet meer dan een derde van de ondernemingen heeft een vrouw in de hoogste regionen

opgenomen. De verzamelde data over de omvang van de besturen, het aantal vrouwen in de besturen en het aandeel vrouwen in de besturen is te vinden in hoofdstuk 2. Daarnaast heeft het ministerie van OCW een visuele samenvatting gemaakt van de benchmark (Topvrouwen Index), welke opgenomen is in bijlage 2. Deelproject 2: Topvrouwen Bing Topvrouwen.nl | 7,273 followers on LinkedIn. Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. | Topvrouwen.nl is een initiatief van Minister Jet. Lees ook: Wie topvrouwen wil, kan ze krijgen. Het is al lang bekend dat een divers bestuur betere beslissingen neemt. De cijfers vallen Van Engelshoven heel erg tegen Maar het aantal vrouwelijke bestuurders in de dagelijkse leiding van het bedrijf - de raad van bestuur - zou zelfs teruglopen, naar 3 procent in 2025. Dit voorjaar bleek al uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen, een breder onderzoek dan alleen beursgenoteerde bedrijven, dat het niet opschiet met meer vrouwen in de top Aantal topvrouwen afgenomen . Het percentage vrouwen in raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is dit jaar gedaald naar 7,1 procent

Onderstaande Topvrouwen zijn winnares van de Verkiezing Topvrouw van het jaar: 2020 Mariëlle Barthomeus. Toenmalig Medisch Directeur Bernhoven, heden Lid RvB Rivas Zorggroep. 2019 Rianne Letschert Rector Magnificus Maastricht University. 2018 Eugenie van Wiechen Algemeen Directeur FD Mediagroep. 2017 Ingrid de Swar 'Het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en de Raden van Commissarissen (RvC) van grote vennootschappen (ca 5.000) neemt nog steeds toe, maar het tempo blijft traag.' Die conclusie valt te trekken uit de nieuwe Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring.29 januari 2021Topic: Strategisch H

Topvrouwen Limburg :: Jury Topvrouw Limburg

Topvrouwen.net - Het netwerk │carriere tips │advies voor ..

Volgens Marry de Gaay Fortman, de voorzitter van Topvrouwen.nl , is het 'echt heel goed nieuws' dat er in de Dutch Female Board Index een trendbreuk is te zien. Na drie jaar daling zijn er nu ook meer vrouwen in de raad van bestuur benoemd. Het aandeel vrouwelijke commissarissen steeg gestaag verder, tot ruim een kwart En dan topvrouw Madeleine van Toorenburg, gepromoveerd jurist en oud-gevangenisdirecteur. Een van de langstzittende Kamerleden binnen de CDA-fractie. Madeleine van Toorenburg speelde zich indrukwekkend in de kaart als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie omtrent de Fyra Weinig topvrouwen in technische sector vanwege masculiene bedrijfscultuur In de technische sector vormen vrouwen vaak een minderheid, vooral in de bestuurslaag. Volgens onderzoek van het Kennispunt Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht heeft dit vooral te maken met de traditionele, masculiene norm voor 'succesvol zijn' of 'geschikt zijn voor leiderschap' die. Het moet het belang van genderdiversiteit laten zien en inspireren om het te realiseren. Toch brengt NCR het onderwerp weer op de agenda. De diversiteit in bestuur- en toezichtfuncties neemt toe, maar blijkt nog steeds onvoldoende. Een reden om met vier topvrouwen in gesprek te gaan

Topvrouw is vaak commissaris. De opmars van topvrouwen in het bedrijfsleven komt vooral doordat ze steeds vaker commissariaten bezetten. Bij de in Amsterdam genoteerde nv's is inmiddels 18 procent van de commissarissen vrouw. In 2012 was dat nog 13,7 procent. VAN ONZE VERSLAGGEVER WILCO DEKKER 6 september 2013, 0:0 29-01-2021'Het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur (RvB) en de Raden van Commissarissen (RvC) van grote vennootschappen (ca 5.000) neemt nog steeds toe, maar het tempo blijft traag.' Die conclusie valt te trekken uit de nieuwe Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring Topvrouw wel vaker commissaris, maar niet in raad van bestuur. Vrouwen zijn twee keer zo vaak te vinden in de raad van commissarissen dan in de raad van bestuur. Getty . Geschreven door: Romy Donk. 17 februari 2017 02-17-2017 1,5 minuten. Je leest nu: Topvrouw wel vaker commissaris, maar niet in raad van bestuur. Dat. Afrika's koploper met topvrouwen Nederland houdt het voorlopig bij een streefcijfer, Gebrek aan transparantie over de beschikbare posities in raden van een bestuur is een belangrijk punt Onder meer topvrouwen van SparkOptimus, Emeritor en ORMIT zijn (opnieuw) in de lijst te vinden. van de leden van de raad van bestuur bij Nederlandse beursfondsen was in 2016 zo'n 7,1% vrouw, ten opzichte van 7,8% het jaar ervoor. Een andere veelzeggende statistiek:.

'Zonder wet groeit aantal topvrouwen niet

Uitreiking Topvrouw 2020 award Rotterdam-Rijnmond

De lijst telt 41 beroepscommissarissen, tegenover 59 vrouwen met een actieve hoofdfunctie. Daarvan zitten maar liefst 46 vrouwen in de c-suite: ze zijn ceo, cfo, coo, cro of een variant daarvan en zitten in de raad van bestuur of de executive committee Treant Zorggroep krijgt nieuwe topvrouw . Arend van Wijngaarden • 5 december 2019, De beide medisch specialisten die parttime de medische plek in het bestuur vervulden zijn daarmee gestopt Home › Wij zijn › Bestuur . Bestuur. De directie van BAM Infra Nederland bestaat uit Carla Rodenburg en Joost van Galen. Carla Rodenburg - directeur. Carla Rodenburg is per 1 oktober 2020 aangesteld als directeur. Joost van Galen - Financieel Directeur Valse bescheidenheid zit geschikte vrouwen vaak in de weg om als topbestuurder in de bouwsector aan de slag te kunnen. Intervisie helpt en daarom richtte Nina van Arum netwerk Topvrouwen Bouw & Infra in het leven. Het delen van kennis en ervaring vergroot kansen van topvrouwen met ambities

 • Chokotoff geschenkverpakking.
 • Draadloos toetsenbord Logitech.
 • Vitamine A tekort symptomen.
 • Familie stichting.
 • Architect Glazen Boerderij Schijndel.
 • Geen geluid Videoland.
 • Oosterse soep namen.
 • Iggy Pop 2020.
 • Prepaid creditcard.
 • Tafelronde Wittenburg.
 • David Donatello.
 • Lexus LX 570 Nederland.
 • Goku youth characters.
 • Druivelaar bladeren slap.
 • Perichondritis oor antibiotica.
 • Personality quiz.
 • Spruitjes met spek uit de oven.
 • Autonome Beeldende Kunst.
 • Barok stoel tweedehands.
 • Wat is mentorschap.
 • Pocket luier.
 • Strand Renesse.
 • Sjamanistische drum maken.
 • Beste straaljager piloten ter wereld.
 • Bohemian Rhapsody tekst.
 • Tutu Tule.
 • Schijf van Vijf kaas.
 • Distributieriem vervangen C3 kosten.
 • Angelim Vermelho beschoeiingsschotten.
 • Dares.
 • Abces tand pijn verzachten.
 • Straalbedrijf Apeldoorn.
 • Ballonnen speurtocht.
 • Cheers Cliff.
 • Popular YouTube videos.
 • Sneeuwspray gebruiken.
 • Volksdichter 4 letters.
 • Biggetje knuffelen.
 • Eerste weken baby niet leuk.
 • Portland Jente.
 • Border Terrier voeding.